Målgruppelektier uddannelsetilmig

 

Målgruppen i projektet 2016-17 er 16 helt almindelige unge (6.kl. elever, både drenge og piger) fra Sengeløse Skole. Måske er man lidt usikker på sig selv, har et højt energiniveau og vil rigtig gerne udfordre sig selv både personligt og fagligt.

Hvorfor 6.kl. elever? Fordi det er inden udslusnings-klassetrinene, hvor der går ungdomsklub, gider-ikke og ballade i den. Den gruppe er ret overset, og det hjælper at sætte ind netop på dette tidspunkt.

Nogen har et højt behov for lektiehjælp, andre slet ikke. Nogen har brug for udvikling af sociale færdigheder, andre kommunikative evner.

Det er ikke et elite-talentudviklingsprogram og heller ikke et setup til mandsopdækning af unge med specielle behov, eks. indlæringsvanskeligheder eller udadreagerende voldsom adfærd.

Vision er, at vi i de efterfølgende par år forhåbentlig kan nå ud til 200 mere rundt omkring i landet - afhængig af finansiering.